HỘI THẢO THỰC HÀNH NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG TỐT VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC TẠI HÀ NỘI

Cho đến nay, tốc độ nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam ngày càng phát triển nhanh chóng với nhiều dự án thử nghiệm lâm sàng từ trong và ngoài […]

26 Tháng Mười Hai, 2016 Quản Trị Tin tức