Hội thảo Thực hành Lâm sàng Tốt (GCP) – Tháng 3, 2017 tại Hồ Chí Minh

Kính gửi quí khách hàng và nhà tài trợ,  Cùng với sự phát triển của Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam, nhu cầu chuẩn hóa quy trình […]

10 Tháng Ba, 2017 Quản Trị Tin tức