Chuyên Mục Khác

MẠNG LƯỚI BỆNH VIỆN CỘNG TÁC

Big Leap Research đã và đang thực hiện nghiệp vụ hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại nhiều bệnh viện trên khắp cả nước với các chuyên khoa đa dạng.

Hồ Chí Minh:

 • Bệnh viện Chợ Rẫy
 • Bệnh viện Nhân dân 115
 • Bệnh viện Nhân dân Gia Định
 • Bệnh viện Thống Nhất
 • Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
 • Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
 • Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
 • Bệnh viện Đại học Y Dược
 • Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh
 • Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
 • Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
 • Bệnh viện An Sinh
 • Bệnh viện Trưng Vương
 • Bệnh viện Nguyễn Trãi

Hà Nội:

 • Bệnh viện Tim Hà Nội
 • Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Bệnh viện Việt Đức
 • Bệnh viện Lão khoa Trung ương
 • Bệnh viện Bạch Mai
 • Viện mắt Trung ương
 • Bệnh viện K
 • Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Đà Nẵng:

 • Bệnh viện Đà Nẵng

Thừa Thiên Huế:

 • Bệnh viện Trung ương Huế

Cần Thơ:

 • Bệnh viện Trung ương Cần Thơ
 • Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ