HỘI THẢO THỰC HÀNH NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG TỐT VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC TẠI HÀ NỘI

Cho đến nay, tốc độ nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam ngày càng phát triển nhanh chóng với nhiều dự án thử nghiệm lâm sàng từ trong và ngoài nước. Kèm theo đó, Bộ Y Tế cũng đưa ra nhiều bộ luật, văn bản có liên quan đến thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam. Trước khi tham gia thực hiện thử nghiệm lâm sàng, thành viên tham gia cần được tập huấn và đạo tạo, nắm rõ tất cả các khái niệm, quy trình, những vấn đề thiết yếu về thực hành thử nghiệm lâm sàng tốt từ Bộ Y Tế.
Từ ngày 22/8/2016 đến ngày 23/8/2016, Bộ Y Tế cùng với công ty hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng Big Leap đã tổ chức thành công hội thảo tập huấn “Thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học” tại Hà Nội.

Buổi hội thảo đã diễn ra tốt đẹp với sự hướng dẫn nhiệt tình từ các giáo sư, các thầy từ Bộ Y Tế cùng với các bác sĩ đến từ các Bệnh viện khu vực miền Bắc và các thành viên của công ty hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng Big Leap tại khu vực Hà Nội.
Các hoạt động trong buổi hội thảo:
Hướng dẫn về tính tự nguyện tham gia nghiên cứu lâm sàng đối với đối tượng tham gia nghiên cứu
TS. BS. Nguyễn Ngô Quang hướng dẫn các vấn đề trong văn bản đồng ý tham gia nghiên cứu.

Các thành viên thuộc công ty hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng Big Leap tại Văn phòng Hà Nội.

Tin tức Related