Giới thiệu

Giới thiệu

Với tiền thân là một công ty hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Y Tế cấp phép hoạt động, Big Leap Research tự hào về những thành tựu đã đạt được; đóng góp vào tiến trình nâng cao nhận thức của đội ngũ nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu lâm sàng, bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu và an toàn cho đối tượng tham gia nghiên cứu.

Trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm, nhưng đội ngũ Big Leap Research; từ lãnh đạo tới nhân viên, vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu: tất cả vì một môi trường nghiên cứu lâm sàng chuyên nghiệp và nhân văn.

Big Leap Research đã phát triển mạng lưới hoạt động của mình thông qua chương trình “tập trung và kết nối với nhân viên cùng cộng sự”; bằng việc mở rộng phạm vi hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng tại nhiều trung tâm lớn của Việt Nam, như Hà Nội, tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ; với sự hỗ trợ đắc lực của đội ngũ quản lý cấp cao, chuyên gia tư vấn nước ngoài và gần 30 nhân viên tận tâm có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản của Big Leap Research.